Nainstalujte si:
       

Překlad fixieren; Fixierung; flach


fixieren = upevnit, připevnit, ustálit, pevně stanovit, hledět upřeně na, hledět upřeně (na), přepálit, ustalovat, zachytit, upevňovat, stanovit, natáhnout

e Fixierung = ustalování, ustálení, ustanovení, fixování, přepálení, zachycování, zakotvení (čeho), stanovení, upevňování, ustavení, znehybnění

flach = ploše uložený, rovný, nízký, mělký, povrchní, mírný (uložení), nízkoprofilový, placatý, ploše


Next: Flachbahn; Fladen; Flader    gangbar; Gangbarkeit; Ganglion