Nainstalujte si:
       

Překlad fein; Feinabgleich; Feinerz


fein = tenký, hebký, něžný, drobný, drobounký, subtilní, útlý, ušlechtilý, krásný, sličný, hezký, pěkný

r Feinabgleich = přesné vyvážení, jemné čtení, přesné čtení, jemné nastavení, přesné nastavení

s Feinerz = prachová ruda, rudná drť, jemnozrnná ruda, drobná ruda, prášková ruda


Next: Feinheit; Feinkorn; Feinmahlung    Freistellung; freiwillig; freizügig