Nainstalujte si:
       

Překlad fehlen; Fehlen; Fehler


fehlen = scházet, být nepřítomen, chybit, pochybit, chybovat, prohřešit se, minout, nedostávat se, poklesnout

s Fehlen = chybění, nepřítomnost, nedostatek, neexistence, chybování, vada, ztráta

r Fehler = omyl, nedopatření, vada, kaz, defekt, porucha, poklesek, vina, mýlka, selhání, pochybení, poškození


Next: Fehlerbeseitigung; fehlerfrei; Fehlergrenze    Fraktur; frankieren; Franse