Nainstalujte si:
       

Překlad fallend; Fallout; Fallrohr


fallend = klesající, po úklonu, úpadně, sestupný, ukloněný, úpadní, klesavý, spadající

s Fallout = spád, výpadek, radioaktivní spad, radioaktivní d隝, spad po explozi

s Fallrohr = odpadní trouba, spádová trubka, spádová trouba, zavodňovací trubka, odpadní trubka, spádové potrubí


Next: falls; Fallstrick; falsch    Flussbett; Flusskrümmung; Flussmittel