Nainstalujte si:
       

Překlad fakturiert; fakultativ; Fall


fakturiert = fakturujete, fakturován, účtujete, účtován, fakturovaný

fakultativ = nezávazný, nepovinný, volitelný, volný, dobrovolný, nevázaný

r Fall = padnutí, spadnutí, upadnutí, pád, pokles, sklon, svah, spád, úklon (ložiska, sloje, žíly), příklad, případ, událost


Next: Falle; fallen; Fallen    Flugstaub; Flugstrecke; Fluor