Nainstalujte si:
       

Překlad fabulieren; fabuliert; Facette


fabulieren = bájit, básnit, živě vyprávět, mluvit nesmysly, fabulovat

fabuliert = vymyslil, vymyšlen, živě vypráví, živě vyprávěn, bájí, živě vyprávíte, vymyslel, vymýšlíte, bájíte

e Facette = fasetka, ploška, fazeta, fazetka, zkosená strana, broušená okrajová ploška


Next: Fach; Fachbereich; Fachgebiet    Flansch; flattern; Flattern