Nainstalujte si:
       

Překlad erstickt; erstreben; erstrecken


erstickt = udušený, utlumil, utlumený, potlačil, potlačen, uhasil, zadusil, zardousil, zardoušený, zdušený

erstreben = usilovat, usilovat (oč), usilují, usilovat oč, usilovat o (4. p.)

erstrecken = protáhnout, odročit, prodloužit, natáhnout, rozprostřít, roztáhnout


Next: Erstreckung; ersucht; ertappen    Feierabend; feierlich; Feierlichkeit