Nainstalujte si:
       

Překlad erstellt; Erstellung; ersticken


erstellt = zpracoval, vyhotoven, vyhotovena, vyhotovené, vyhotoveno, vypracovány, zpracován, zpracováno, zpracovaná, zpracována, zpracovány, zpracovaný

e Erstellung = sestavení, vyhotovení, vyrobení, zhotovení, vytváření, skládání, příprava, stanovení, vypracování, pořízení, vybudování, zřízení

ersticken = zardousit, zadusit, uhasit, potlačit, tlumit, zdusit, dusit se, udusit se, zadusit se, dávit se, udávit se, zalknout se


Next: erstickt; erstreben; erstrecken    Fehlstelle; Fehltritt; Fehlzündung