Nainstalujte si:
       

Překlad erstehen; ersteigen; erstellen


erstehen = vyvstat, nastat, koupit, koupit v dražbě, nabýt, vzniknout, povstat, vstávat, nastávat, vyrobit, získat, nabýt v dražbě

ersteigen = zlézat horu, vylézat na horu, vystoupit, dosáhnout vrcholu, vylézt

erstellen = určit, vyrobit, zhotovit, vyhotovit, provést, vypracovat, vytvářet, skládat, připravovat, sestavit, vyrábět, vystavit (4. p.)


Next: erstellt; Erstellung; ersticken    fehlgeschlagen; Fehlgriff; fehlschlagen