Nainstalujte si:
       

Překlad ersichtlich; ersparen; erspähten


ersichtlich = zjevný, zřejmý, patrně, zřejmě, zjevně, viditelný, jasný, očitý

ersparen = uspořit, naspořit, našetřit, ušetřit si, uspořit si, si ušetřit, nahospodařit, zahospodařit, uchránit, šetřit, spořit, ušetřit (si)

erspähten = vyzkoumaný, vyčíhaný, vyčíhali, vyzkoumali, vypátrali


Next: erspriesslich; erst; erstarren    Fehlerbeseitigung; fehlerfrei; Fehlergrenze