Nainstalujte si:
       

Překlad ersetzen; ersetzt; Ersetzung


ersetzen = nahrazovat (4. p.), vynahradit, zaměnit, dosadit, vyměnit, hradit, hradit výlohy, rekompenzovat

ersetzt = nahradil, nahrazen, zaplacen, zastupován, nahradí, zaplatí, nahrazený

e Ersetzung = náhrada, nahrazování, dosazení, obnova, substituce


Next: ersichtlich; ersparen; erspähten    fehlen; Fehlen; Fehler