Nainstalujte si:
       

Překlad erschütterte; Erschütterung; erschweren


erschütterte = otřesený, dojal, rozrušil, rozrušený, rozechvěl, vzrušil, pohnul, dojímal

e Erschütterung = otřesení, otřes, záchvěv, zdrcení, pohyb

erschweren = ztížit, znesnadnit, znesnadňovat, přitížit, překážet


Next: erschwert; erschwinglich; ersehen    Federkissen; Federkraft; federnd