Nainstalujte si:
       

Překlad erlösen; ermahnen; ermahnt


erlösen = vyprostit, spasit, vykoupit, utržit (peníze), zachránit, vysvětlit si, tržit, osvobodit, osvobozovat, vysvobozovat

ermahnen = napomínat, kárat, pokárat, upomenout, upomínat, připomenout, připomínat, vybídnout, nabádat (koho k čemu), okřiknout

ermahnt = nabádal, napomíná, napomínal, kárá, káral, kárán, nabádán, upomínaný


Next: ermatten; Ermattung; ermächtigt    falsche; falschen; Falschheit