Nainstalujte si:
       

Překlad erlischt; erlitten; erloschen


erlischt = zhasne, projde, pomine, vymře, vyhasne, zaniká

erlitten = utrpěn, ztroskotal, ztroskotaný, vytrpěl, havaroval, havarován, trpěl, trpěn

erloschen = zaniklý, promlčený, zhaslý, vyhasl, zanikl, vymřelý, zmizelý, vyhasnutí, prošlý


Next: Erlös; erlöschen; Erlöschen    fallend; Fallout; Fallrohr