Nainstalujte si:
       

Překlad erledigt; erledigte; Erledigung


erledigt = vyřizoval, vyřízený (věc), vyřídí, vyřídil, vyřídíte, vyřízen, zařízen, vyčerpaný, uprázdněný, volný, vyčerpaní, projednaný

erledigte = likvidoval, vyčerpaní, vyřadil, zařídil, odbýval

e Erledigung = uprázdnění, uvolnění, vyřizování, vyřízení záležitosti, výměr, pořízení (záležitosti), řízení


Next: erlegen; erleichtern; erleichtert    Fahrzeugbrief; faktisch; Faktor