Nainstalujte si:
       

Překlad erläutern; Erläuterung; erleben


erläutern = vysvětlovat, objasnit, vyložit (4. p.), vykládat (co), interpretovat, objasňovat, deklarovat, rozebrat

e Erläuterung = vysvětlivka, výklad, legenda, objasnění, deklarace, rozbor, vyložení

erleben = zažít, zakusit, dožít se, dočkat se, prožívat, zažívat (4. p.), zažívají


Next: Erlebnis; erlebt; erledigen    Fahrt; Fahrung; Fahrverhalten