Nainstalujte si:
       

Překlad erkunden; Erkunder; Erkundigung


erkunden = rekognoskovat, vyzvědět, vyzkoumat, vypátrat, obhlídnout, obhlížet, nalézt, provádět průzkum, prozkoumat, zjistit, informovat se na (4. p.), vyšetřit (4. p.)

r Erkunder = rozvědčík, zvěd, pátrači, rozvědčíci, zvědové, průzkumník

e Erkundigung = dotaz, informace, šetření, dotazování, průzkum, vyzvídání


Next: Erkundung; Erlag; erlahmen    fahren; Fahren; fahrend