Nainstalujte si:
       

Překlad erkennen; Erkennen; erkenntlich


erkennen = poznávat, rozeznat, rozeznávat, rozpoznat, rozpoznávat, vynést rozsudek, usoudit, rozsoudit, rozsuzovat, nalézt, nalézat, rozhodovat

s Erkennen = rozeznání, rozpoznání, rozpoznávání, zkoumání, zjištění

erkenntlich = poznatelný, patrný, zřejmý, povděčný, uznalý, vděčný, povděčně, uznale, vděčně


Next: Erkenntlichkeit; Erkenntnis; Erkennung    Fachwelt; Fachwerk; fade