Nainstalujte si:
       

Překlad erkältet; erkennbar; Erkennbarkeit


erkältet = nastydlý, nastuzený, zachlazený, nachladil, nastydl

erkennbar = poznatelný, znatelný, znatelná, zřejmý, znatelně, zřejmě, zjistitelný - volně, rozeznatelný, zřetelný

e Erkennbarkeit = rozlišovací schopnost, rozpoznatelnost, rozeznatelnost, viditelnost, čitelnost


Next: erkennen; Erkennen; erkenntlich    Fachkraft; fachlich; Fachrichtung