Nainstalujte si:
       

Překlad erinnern; erinnert; Erinnerung


erinnern = upomínat, upomenout, pamatovat (se), podotknout, podotýkat, poznamenat, vzpomenout, připomenout, upozornit, upozorňovat, připomínají, vzpomněl

erinnert = připomněl, upomíná, pamatuje si, vzpomíná, připomínáte, upomínáte, upomínán, pamatujete si, vzpomínáte, vzpomínán, připomínala, upomínaný

e Erinnerung = pamě, vzpomínka, připomínka, upomínka, památka, výzva, napomínání, opravný prostředek, poznámka, připomínání, upomenutí, vzpomínání


Next: erkalten; erkannt; erkaufen    fabulieren; fabuliert; Facette