Nainstalujte si:
       

Překlad erhellt; erhielten; erhitzen


erhellt = ozářil, ozářený, objasnil, zjasňuje, zjasnil, osvětlí, osvětlil, objasní

erhielten = dostali (dopis), zachovávali, udržovali, obdržely, získaly

erhitzen = vyhřát, rozžhavit, zahřívat, zahřát, ohřát, ohřívat, rozčilit, rozohnit, rozpálit, rozpalovat


Next: Erhitzen; Erhitzer; erhitzt    externen; externer; extra