Nainstalujte si:
       

Překlad entzogen; Entzug; entzündbar


entzogen = zbaven, odňal, odňat, odejmul, odejmut, vyhýbal se, odebral, odebrán, zabavil, zabaven, odebraný

r Entzug = odnětí, odebrání, odpírání, chybění, nedostatek, odběr, odvod, zbavení

entzündbar = zápalný, vznětlivý, hořlavý, zánětlivý, zapalitelný, vznítitelný


Next: Entzündbarkeit; entzünden; entzündet    erteilten; Erteilung; ertönen