Nainstalujte si:
       

Překlad entwürdigen; Entwürfe; entzerren


entwürdigen = zneuctít, ponižovat, pokořovat, snižovat, zneuctívat

e Entwürfe = nástiny, osnovy, projekty, návrhy, náčrtky, koncepty

entzerren = regenerovat, vyrovnávat zkreslení, narovnávat, odstraňovat zkreslení, překreslit, korigovat (4. p.), přeměňovat


Next: Entzerrung; entziehen; entziffern    Erstreckung; ersucht; ertappen