Nainstalujte si:
       

Překlad entwirrt; entworfen; Entwurf


entwirrt = rozmotá, rozmotán, rozmotal, rozmotaný, rozuzlený

entworfen = rozvržen, narýsoval, navržen, udělán plán, navrženy, navrhli, navrhla, navržený, nastíněný, rozvržený

r Entwurf = náčrtek, skica, nákres, nárys, nástin, předloha, koncept, návrh, námět, osnova, rozvrh, plán


Next: entwürdigen; Entwürfe; entzerren    erstickt; erstreben; erstrecken