Nainstalujte si:
       

Překlad entwickelte; entwickelten; Entwickelung


entwickelte = vyvinula, vyvinutý, vyvinuta, vyvinutá, vyvinuté, rozvíjel, rozvíjelo

entwickelten = rozvíjený, vyvolávali, rozmotávali, vyvíjely se, vyvinuté, vyvinutý, vyvinutým

e Entwickelung = vývin, vyvíjení, vyvolávání (fotograf.), rozvoj, vypracování


Next: Entwickler; Entwicklung; Entwicklungen    erstehen; ersteigen; erstellen