Nainstalujte si:
       

Překlad entwickeln; Entwickeln; entwickelt


entwickeln = rozvinout, rozmotat, vyvíjet, vyvinout, vypracovat, vyvolávat, vyvolat, rozvádět, rozvinovat, vyřešit, rozvít, stavět

s Entwickeln = vyvíjení, rozvoj, vývoj, vyvolání (filmu), volání

entwickelt = vyvinutý, vyvinul, rozvíjí, vyvinut, vyspělý, vyvinuta, vyvinuté, vyvinuto, rozvinutí, vyvolaný, rozvine, vyvine


Next: entwickelte; entwickelten; Entwickelung    Erstattung; erstaunen; erstaunlich