Nainstalujte si:
       

Překlad entweichen; entwendet; entwerfen


entweichen = uniknout, unikat, utéci, utéct, uprchnout, prchat, prchnout, vyváznout, uklouznout, dosáhnout únikové rychlosti, odchýlit se

entwendet = ukraden, ukradl, odcizen, odcizil, odcizený, ukradený

entwerfen = nakreslit, narýsovat, navrhnout, navrhovat, projektovat, udělat plán, rozvrhnout, nastiňovat, nastínit, načrtat, sestavovat, rozvrhovat


Next: entwickeln; Entwickeln; entwickelt    erstarrt; Erstarrung; erstatten