Nainstalujte si:
       

Překlad entstellt; Entstellung; enttäuscht


entstellt = zkreslený, znetvořený, zkomolený, znetvoří, poruší, zkomolí, znetvořen, porušen, zkomolen, zohavený, přerušit

e Entstellung = zkomolení, překrucování (pravdy), deformace, zkreslení, zohavení, zkreslování, zohyzdění

enttäuscht = zklamán, zklamal, zklamete, zklamaní, zklamané, rozčarovaný, zklamaný, deprimován


Next: entwachsen; entwässern; Entwässerung    ersichtlich; ersparen; erspähten