Nainstalujte si:
       

Překlad entgegenstellen; entgegentreten


entgegenstellen = stavět proti, stát v cestě, kompenzovat, zpěčovat se, protivit se

entgegentreten = vzepřít se, stavět se na odpor, postavit se na odpor, nesouhlasit, vyjádřit nesouhlas s (čím), odporovat


Next: entgegenwirken; entgegenzukommen; entgegnen    ermatten; Ermattung; ermächtigt