Nainstalujte si:
       

Překlad entgasen; Entgasung; entgegengesetzt


entgasen = odplyňovat, zbavit plynu, odvzdušnit, očistit od plynu, odplyňování, odplynit

e Entgasung = odplyňování, odvětrávání plynů, odplynění, vakuování, vyčerpání plynu, degazace, karbonizace, odstraňování plynu, odvzdušnění, odmořování

entgegengesetzt = opačný, protikladný, protichůdný, protější, odporující, protisměrný, opačně, protivný


Next: entgegenhalten; entgegenkommen    erlischt; erlitten; erloschen