Nainstalujte si:
       

Překlad entfernten; Entfernung; entfetten


entfernten = odstranili, vzdálený, odstraněný, vyřazený, snímaný

e Entfernung = dálka, odlehlost, odstup, distance, vzdálení, odklizení, odstranění, odstraňování, vyjmutí, vyřazení, vyloučení

entfetten = odtučňovat, odmastit, odtučnit, zbavit tuku, zbavit mastnoty, zbavovat mastnoty, zbavovat tuku, odstranit tuk


Next: Entfettung; entflammen; entflammt    Erlebnis; erlebt; erledigen