Nainstalujte si:
       

Překlad entbinden; Entbindung; entblocken


entbinden = zprošťovat, porodit, slehnout, zprostit, rodit, zbavovat

e Entbindung = zbavení, zproštění (přísahy), porod, slehnutí, partus

entblocken = rušit bloky, rušení bloku, odblokování, odjišťovat, uvolnit (odblokovat), odjistit


Next: entblößen; entdecken; entdeckt    erkunden; Erkunder; Erkundigung