Nainstalujte si:
       

Překlad endlich; endlos; Endprodukt


endlich = definitivně (rozhodnutí), naposledy, nakonec, konečný, definitivní (rozhodnutí), omezený, poslední (rozhodnutí), omezeně, a konečně

endlos = bez konce, neomezený, neohraničený, nekončitý, nedohledný, nekonečně

s Endprodukt = konečná zplodina, finální výrobek, konečný výrobek, hotový výrobek, výsledný produkt, finální produkt


Next: Endpunkt; Endstück; Endverbraucher    erhöhte; erhöhten; Erhöhung