Nainstalujte si:
       

Překlad emsig; Emsigkeit; Enddruck


emsig = snaživý, pilný, přičinlivě, pilně, horlivý, snažně, usilovný, čilý

e Emsigkeit = snaživost, mravenčí píle, píle (snaživost), přičinlivost, snaha, úsilí

r Enddruck = koncový tlak, mezní tlak, výsledný tlak, výstupní filtr, výstupní tlak


Next: Ende; enden; endet    erhitzten; Erhitzung; erhob