Nainstalujte si:
       

Překlad einstig; einstimmen; einstimmig


einstig = dřívější, někdejší, starodávný, v budoucnosti, někdy, budoucí čas, budoucí

einstimmen = společně zpívat, naladění, svolit, svolovat, naladit (4. p.)

einstimmig = jednomyslný, souhlasný, shodný, všemi hlasy, jednohlasý, jednohlasně, jednomyslně


Next: einstoßen; Einstrahlung; einstreichen    entzogen; Entzug; entzündbar