Nainstalujte si:
       

Překlad einstecken; einstehen; einsteigen


einstecken = zasunout, zasunout (zástrčku), zasouvat, strčit, zastrčit, zastrkovat, vhodit (4. p.), uvěznit, spolknout urážku, shrábnout zisk, zapojit, nastrčit

einstehen = zastupovat, prošívat, protrhávat, vpichovat, stát (za někým), zaručit

einsteigen = nastoupit, nastoupit do vozidla, nasednout, nasedat, vstoupit, vstupovat, vlézt, vniknout kam (násilně), účastnit se, nastupte


Next: Einsteigen; einstellbar; einstellen    entwickelte; entwickelten; Entwickelung