Nainstalujte si:
       

Překlad einspringen; einspritzen; Einspritzung


einspringen = zastupovat (koho), vskočit, pomoct, zaskočit, praskat, pomoci, skočit, vstoupit, zaskakovat, srážet se, vybíhat, zapadat

einspritzen = vstříknout, vstřiknout, vstřikovat, nastřikovat, injikovat, vpravit

e Einspritzung = vstřik, injektování, injekce, vstříknutí, injektáž


Next: Einspruch; einst; einstampfen    entwachsen; entwässern; Entwässerung