Nainstalujte si:
       

Překlad einsickern; einsilbig; einsinken


einsickern = vsakovat, vsáknout, vsakovat se, prosakují se, vsáknout se

einsilbig = málomluvný, zamlklý, nesdílný, jednoslabičně, nehovorný

einsinken = zapadat, bořit se, zabořit se, probořit se, sesout se, sesouvat se, propadat se, prověšovat se, sedat, klesat, vnikat, prokluzovat


Next: Einsitzer; einspannen; Einspannstelle    entspricht; entspringen; entstanden