Nainstalujte si:
       

Překlad einpflanzen; einprägen; einpressen


einpflanzen = vštípit, transplantovat, implantovat, vsadit, sázet, vštěpovat, zasazovat

einprägen = vyrazit razidlem, vyrážet, vtisknout, vtlačit, vytlačit, vyrýt, vštípit, vtiskovat, vytisknout

einpressen = vlisovat, vtlačit, slisovat, injektovat, vtěsnat, vytlačit, vtisknout, stlačit, zamačkat, zamáčknout, zatlačit


Next: Einpressen; einrammen; einrasten    Entgegenkommen; entgegennehmen; entgegenstehen