Nainstalujte si:
       

Překlad einliefern; Einlieferung; einlösen


einliefern = dodávat, odevzdávat, odevzdat, dodat, dopravit, podat, převézt, odvést, podat dopis

e Einlieferung = odevzdání, odevzdání do vazby, předání, dodávka, odevzdávání, přivedení

einlösen = vyměnit, proplatit, vyplatit, zaplatit, dodržet slovo, dostát, splnit, proplácet, vyplácet, nechat proplatit, odkoupit, odkupovat


Next: Einlösung; einmachen; einmalig    Entfettung; entflammen; entflammt