Nainstalujte si:
       

Překlad einlegen; Einlegen; einleiten


einlegen = uložit, vkládat, naložit, nakládat, odvolat se, protestovat, podávat (stížnost), ohradit se, založit, ukládat, přimluvit se, vlož

s Einlegen = nasazování, vkládání, naložení, dolování, ukládání

einleiten = uvést, zavést, zahajovat, uvádět, spustit, inicializovat, uskutečnit, dat podmět k navázání spojení, způsobit, podniknout (4. p.), zavádět, začínat


Next: Einleitung; einlesen; einleuchtend    Entfaltung; entfernen; entfernt