Nainstalujte si:
       

Překlad einlassen; Einlassung; Einlauf


einlassen = vpustit dovnitř, spustit (do jámy), napustit, zapustit, napouštět, napustit olejem, impregnovat, pustit se (do), zapouštět, přistoupit (na)

e Einlassung = námitka, příprava k hlavnímu líčení, vyjádření, výpověď, stanovisko

r Einlauf = vběh, vjetí, vplutí, vjezd, vstup, příchod, cíl, klystýr, klyzma, nálev, vtok, vtokový otvor


Next: einlaufen; Einlaufen; Einläufe    Entehrung; enteignet; enteisen