Nainstalujte si:
       

Překlad einigen; einigermaßen; Einigkeit


einigen = několik, uvést v soulad, některými, některých, několika, spojit, smířit, jednotit, sjednocovat

einigermaßen = do určité míry, jaksi, nějak, poněkud, jakž takž, téměř, celkem

e Einigkeit = svornost, souhlas, soulad, jednomyslnost, jednotnost, sjednocenost


Next: Einigung; einjustieren; Einkauf    Energie; Energieabgabe; energisch