Nainstalujte si:
       

Překlad einhüllen; einig; einige


einhüllen = zahalit, obalit, zabalit, zakrývat, skrývat, zavinout, zastřít, zabalovat, zahalovat

einig = svorný, souhlasný, jediný, shodný, nějaký, svorně, jednotně, zajedno

einige = nějaké, některé, nějakou, několik (2.p.), několika, některý, některá, někteří, některých, jednotlivé, u některých


Next: einigen; einigermaßen; Einigkeit    Endpunkt; Endstück; Endverbraucher