Nainstalujte si:
       

Překlad einhellig; einholen; Einholung


einhellig = jednohlasně, jednomyslný, jednomyslně, shodný, všemi hlasy, svorně, svorný

einholen = dohonit, dostihnout, stihnout, vytáhnout, nakupovat, jít (pro někoho), vyžádat (si), vyžádat si, opatřit, opatřit si, získat, obstarat

e Einholung = obstarání, získání, vyžádání, pořízení, zajištění, vyžadování, zjednání


Next: einhüllen; einig; einige    endlich; endlos; Endprodukt