Nainstalujte si:
       

Překlad einheben; einheimisch; Einheit


einheben = zasadit (dveře), vymáhat poplatky, vyúčtovat - mj. volně, požadovat - mj. volně, požadovat úhradu - mj. volně, nasadit, vybrat, vymáhat, vyzvednout

einheimisch = zdejší, usedlý, tuzemský, domácí, domácího původu

e Einheit = jednotka, jednotnost, sjednocení, norma, jednice, zařízení, svornost, souprava, celek, homogenní celek, oddíl, součástka


Next: einhellig; einholen; Einholung    endgültig; endigen; Endlage