Nainstalujte si:
       

Překlad eingießen; eingliedern; Eingliederung


eingießen = nalévat, nalít, vlévat, zalít, nalévat dovnitř

eingliedern = zařadit, včlenit, zapojit, vřadit, vklínit, zařazovat, přidat (4. p.)

e Eingliederung = zapojení, začlenění, nasazení, vřazení, vřadění, zařazení, zařadění


Next: eingreifen; Eingreifen; Eingriff    Emporkömmling; emporragen; empörend