Nainstalujte si:
       

Překlad eingewiegt; eingezeichnet; eingezogen


eingewiegt = utišen, ukolébán, uspal, utišil, ukolébal

eingezeichnet = kreslen, zakreslil, kreslil, zapsaný, zaznamenaný

eingezogen = zabavený, osamělý, samotářský, přistěhován, stažen, vtáhl, stáhl, konfiskovaný, přistěhoval, povolán, nastěhovaný, zapsaný


Next: eingießen; eingliedern; Eingliederung    emporgearbeitet; emporheben; emporkommen