Nainstalujte si:
       

Překlad eines; einfach; einfache


eines = jeden, jedna, jedno, jednoho, nějakého, jakýchkoli, jedním, jednu, některého

einfach = prostý, snadný, pochopitelný, monometalický, oproštěný, skromný, střídmý, řadový, základní, jednoduše, prostě, snadno

einfache = snadná, jednoduchá, prostý, jednoduchému, jednoduchý


Next: einfacher; einfahren; Einfahren    Einströmung; einstufen; Einstufung