Nainstalujte si:
       

Překlad einem; einen; einengen


einem = jeden, (6. p.), (7.p.), nějakému (3.p.), jednomu (3.p.), jedním (4. pád), jakýchkoli (4. pád), člověk, jednu, jednom, nějakém, některém (4. pád)

einen = (4. p.), jeden, nějaký, nějaké, spojit, jedním, jednoho, jedněch, nějakého, jedni, jakýchkoli, některém

einengen = zužovat, svírat, omezovat, sevřít, omezit, omezit práva, zahustit, zkoncentrovat, koncentrovat, tísnit (4. p.), stěsnat, stísnit


Next: einer; Einer; einerlei    einstig; einstimmen; einstimmig